- 2/3 -
Schematy obwodów wejściowych adapterów serii UNI20
  GND1   Masa zasilania
  P12V   Zasilanie +12V 12/34mA
  ALT1...6   Wejścia/wyjścia portu cyfrowego
  ADC1...3   Wejścia/wyjścia portu analogowego
  RES1...2   Rezystory dopasowania wejść
  REF5   Wyjście +5V referencyjne
  GND3   Masa sygnałów wejściowych
  OUT1...2   Wyjścia cyfrowe
  LED1...2   Wyjście Kat./Anoda LED nadawcza
  GND2   Ekran kabla LED nadawczej
Aktualna wersja na www.piloty.pl/multimedia